Joomla Templates and Joomla Extensions by zootemplate.Com

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД
На 05.07.2017 г. /сряда/ от 07:00 до 17:00 ч., ще бъде спряно водоподаването в селата Струма и Лебница, поради извършване на авариен ремонт.
Публикувана в Новини
Поради извършване на авариен ремонт на резервоар Висока Зона - гр. Сандански, уведомяваме населението на града и селата Вълково, Лебница, Дамяница, Струма и Ново Делчево, че на 21.06.2017 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч. ще бъде нарушено водоснабдяването.
Публикувана в Новини
На 07.06.2017 г. /сряда/ от 08.00 ч. до 16.30 ч. ще бъде спряно водоподаването в селата Вълково, Лебница и Струма, поради извършващи ремонтни работи на довеждащия водопровод.
Публикувана в Новини
УВЕКС“ ЕООД уведомява жителите на община Сандански, че поради започване на ремонтни работи по ул. „Рила“ в участъка от ул. „Стефан Стамболов“ до ул. „Родопи“, ще бъде спряно движението на МПС за период от 30 дни, считано от 29.08.2016 г.
Публикувана в Новини
СЪОБЩЕНИЕ Съгласно чл.18 от НРЦВКУ, „УВЕКС“ ЕООД гр.Сандански публикува предложение до КЕВР за утвърждаване и одобряване на цени . Предлага за утвърждаване следните цени на ВиК услуги за 2017 г.: Цени на ВиК услуги в лв./куб.м(без ДДС) 2017 г. Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 0,771 Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0,108 Цена за услугата пречистване на отпадъчните води Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 0,269 Промишлени и стопански степен на замърсяване 1 степен на замърсяване 2 степен на замърсяване 3 Цена за услугата доставяне на вода от ВС Петрич 0,058 Цена за услугата доставяне на вода от ВС Стримон 0,053 Предлагам за одобряване следните цени на ВиК услуги по години за периода…
Публикувана в Новини

Търсене

Контакти

Дежурни - аварии:
088 77 57 063

[виж всички контакти]