Печат на тази страница

съобщение за нарушено водоподаване 17.12.2019 г.

Вторник, 17 Декември 2019 09:17

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

17.12.2019 г.

 

       „УВЕКС“ ЕООД – гр. Сандански, уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на аварийни строително – монтажни работи по водопроводната  мрежа на 17.12.2019г. /вторник/ от 9:00 до 16.00 ч. водоподаването в района на бул. „Свобода“ ще бъде нарушено.

      

      Препоръчваме всички потребители в  района да се запасят с необходимото им количество вода за питейни – битови нужди.

 

 

                                                 От ръководството на „УВЕКС“ ЕООД – гр. Сандански.