Joomla Templates and Joomla Extensions by zootemplate.Com

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

УВЕКС“ ЕООД гр.Сандански уведомява своите абонати, че в периода 16.10.2017г. – 21.11.2017г. ще бъде извършена профилактика /почистване и дезинфекция/

Петък, 13 Октомври 2017 12:56

 

          С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 „УВЕКС“ ЕООД гр.Сандански уведомява своите абонати, че в периода 16.10.2017г. – 21.11.2017г. ще бъде извършена

профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа, както следва:

 

    1. ВС“Сандански“:

-   гр. Сандански -  18.10. – 19.10.2017г.

-   с. Ново Делчево -  06.11.2017г.

-   с. Дамяница -  03.11.2017г.

-   с. Вълково -  13.11.2017г.

-   с. Струма -  10.11.2017г.

-   с. Лебница -  14.11.2017г.

    2. ВС“Бождово“:

-   с. Склаве -  02.11.2017г.

-   с. Джигурово -  07.11.2017г.

-   с. Лешница -  21.11.2017г.

    3. ВС“Извора - група Петрово“:

-   с. Катунци - 18.10.2017г.

-   с. Хърсово - 20.10.2017г.

-   с. Ново Ходжово - 23.10.2017г.

-   с. Пиперица - 26.10.2017г.

     4. ВС“Студената вода“:

-   с. Черешница - 24.10.2017г.

-   с. Ковачево - 25.10.2017г.

     5. ВС“Голем Цалим“:

-    с. Поленица - 08.11.2017г.

     6. ВС“Владиков кладенец“:

-    с. Любовка - 09.11.2017г.

     7. ВС“Мочура“:

-    гр. Мелник - 20.11.2017г.

-    с. Левуново - 16.11.2017г.

     В посочения период, водоподаването на горецитираните населени места ще бъде нарушено.

„УВЕКС“ЕООД гр. Сандански уведомява всички потребители, че водата няма да бъде годна за питейни нужди.

Търсене

Контакти

Дежурни - аварии:
088 77 57 063

[виж всички контакти]