Joomla Templates and Joomla Extensions by zootemplate.Com

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ Съгласно чл.18 от НРЦВКУ, „УВЕКС“ ЕООД гр.Сандански публикува предложение до КЕВР за утвърждаване и одобряване на цени .

Сряда, 20 Юли 2016 10:14

                                                                               СЪОБЩЕНИЕ

 

          Съгласно чл.18 от НРЦВКУ, „УВЕКС“ ЕООД  гр.Сандански публикува   предложение  до КЕВР за утвърждаване  и одобряване на цени .

 

                          Предлага за утвърждаване следните цени на ВиК услуги за 2017 г.:

 

Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м(без ДДС)

2017 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите

0,771

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

0,108

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

 

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 

0,269

Промишлени и стопански

степен на замърсяване 1

 

 

степен на замърсяване 2

 

 

степен на замърсяване 3

 

Цена за услугата доставяне на вода от ВС Петрич     

0,058

Цена за услугата доставяне на вода от ВС Стримон

0,053

 

                       Предлагам за одобряване следните цени на ВиК услуги по години за периода 2018 г.- 2021 г.:

 

Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м (без ДДС)

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

0,780

0,775

0,791

0,797

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

0,109

0,114

0,118

0,122

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

 

 

 

 

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 

0,276

0,283

0,295

0,314

Промишлени и стопански    

 степен на замърсяване 1

 

 

 

 

 

степен на замърсяване 2

 

 

 

 

 

степен на замърсяване 3

 

 

 

 

Цена за услугата доставяне на вода от ВС Петрич     

0,073

0,074

0,076

0,079

Цена за услугата доставяне на вода от ВС Стримон

0,060

0,062

0,063

0,064

 

Търсене

Контакти

Дежурни - аварии:
088 77 57 063

[виж всички контакти]