Joomla Templates and Joomla Extensions by zootemplate.Com

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на международния стандарт OHSAS 18001

Понеделник, 05 Август 2013 14:02
"Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на международния стандарт OHSAS 18001"  във връзка с постигнати резултати при изпълнение на Дейност №5 по проект BG051PO001-1.3.02-0184 "Подобряване условията на труд в УВЕКС ЕООД", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
Приложение: Документи и сертификати

Търсене

Контакти

Дежурни - аварии:
088 77 57 063

[виж всички контакти]