Печат на тази страница

съобщение за спиране на водоподаването 11.03.2021

Сряда, 10 Март 2021 14:47

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

11.03.2021 г.

 

       „УВЕКС“ ЕООД – гр. Сандански, уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на ремонтни работи на 11.03.2021 г. /четвъртък/  от 08. 00 ч. до 16.00 ч. ще бъде спряно водоподаването в района на ул. „Таската Серски“, ул.“Славянка“, ул. „Синаница“, ул. „Хан Крум“, ул. „Персиан“ и част от ул. „Каменица“.

 

      Препоръчваме всички потребители в засегнатите райони да се запасят с необходимото им количество вода за питейни – битови нужди.

 

     

                                                 От ръководството на „УВЕКС“ ЕООД – гр. Сандански.