Joomla Templates and Joomla Extensions by zootemplate.Com

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Доставка на ПЕВП тръби за питейно - битово водоснабдяване от ф20 до ф630 мм,

ПЕВП фасонни части за челно заваряване от ф50 до ф630 мм, електрозаваряеми фитинги от

ф25 до ф400 мм, ПП фасонни части за механична връзка от ф20 до ф110 мм;

водовземни скоби за политиленови тръби за питейно - битово водоснабдяване от ф20 до ф200;

политиленови гофрирани двуслойни тръби за отвеждане на отпадни води от ф125 до ф1200 мм

включително по външен диаметър, pvc тръби за канализация от ф110 до ф500, както и фасонни

части за тях"

 

 

Публикувана в профил на купувача

  На основание чл.14, ал.4, т. 2  от ЗОП във връзка с чл.101а и следващите от ЗОП за откриваме обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна  за персонала на „УВЕКС” ЕООД- гр. Сандански“

 

Публичната покана е публикувана в РОП на 18.01.2016 г. с ID 9049678

Публикувана в профил на купувача

УВЕДОМЛЕНИЕ

Понеделник, 23 Февруари 2015 10:25

Уважаеми клиенти:

С настоящето Ви уведомяваме за настъпилата промяна на обслужващата банка  и банковата сметка.

Считано от 01.03.2015г. "УВЕКС" ЕООД е със следната банкова сметка:

Банка:          ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

Сметка:        BG49IABG76481050163700

Банков код:  IABGBGSF

 

Публикувана в Новини

Търсене


Контакти

Дежурни - аварии:
088 77 57 063

[виж всички контакти]